Halaman

Jumaat, November 27, 2015

Mengenali Tokoh Hadharalmaut,Yemen.


 
Tahap pertama sejarah perjalanan hidup Alawiyyin ini memiliki keistimewaan sebagai tahap pembangunan kehidupan baru dan pembauran dengan masyarakat baru di negeri baru. Pada tahap ini, tokoh-tokoh Alawiyyin telah berhasil mempengaruhi masyarakat Hadhramaut serta menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka. Tokoh-tokoh Alawiyyin dalam kehidupan sehari-hari benar-benar mirip dengan kehidupan tokoh-tokoh sahabat Nabi di kurun Islam pertama, baik dalam ilmu, akhlak maupun ibadah.

Ketika baru berada di tengah masyarakat Hadhramaut, Al-Muhajir dihadapkan dengan suasana jihad yang tak terelakkan. Al-Muhajir ketika itu harus melawan golongan ibadhiah, baik denganlisan maupun dengan senjata, sehingga Al-Muhajir berhasil menyebar luas ajaran Ahlus sunnah seperti jelas diuraikan didalam kitab-kitab sejarah yang menerang riwayat hidup (Biografi) Al-Muhajir. Kemudian, putra-putranya dan keturunannya meneruskan langkah itu, memimpin masyarakat Hadhramaut dalam bidang ilmu, budaya dan ekonomi. Bahkan dalam bidang politik yang bersifat mengawasi dan membimbing (para penguasa) demi tercapainya kepentingan umum, tanpa berambisi memegang tampuk kekuasaan secara praktis.

Tokoh-tokoh Alawiyyin pada tahap ini, adalah Imam-Imam mujtahid (dalam arti tidak mengikuti atau terikat dengan salah satu mazhab) seperti diriwayatkan oleh beberapa ulama, yang masing-masing tokoh terkenal dengan gelar "Imam" seperti Imam Al-Muhajir, Imam Alawi bin Ubaidillah dan lain-lain.

Namun, ijtihad mereka seringkali bersesuaian dengan Imam As Syafi'ie dalam bagian terbesar madzhabnya. Adapun aspek-aspek aqidah mereka, sama seperti para leluhur mereka sampai Imam Ali bin Abi Thalib r.a.

Tokoh-tokoh Alawiyyin ini telah membawa sebagian kekayaan mereka dari negeri asal, yaitu Bashrah (Irak). Kekayaan itu amat besar jumlahnya sehingga mereka dapat membeli tanah-tanah, kebun-kebun, bangunan-bangunan, dan sebagainya di negeri ini. Kekayaan itu juga dikembangkan di dalam bidang pertanian yang menjadi usaha pokok dan sumber utama Alawiyyin tahap itu.

Dalam keadaan demikian, mereka senantiasa teringat kampung halaman dan sesekali timbul kerinduan ketika mengenang masa lampau di negeri Irak, sehingga mereka membuat lambang-lambang dengan nama taman-taman, kebun dan pesanggrahanyang telah ditinggalkannya itu.

Dalam tahap ini setiap Alawi menampilkan pribadi yang mulia dengan beberapa keistimewaan berupa ilmu, akhlak, ibadah dan wibawa sehingga keluarga ini dikenal dan dibedakan oleh masyarakat karena ciri-ciri kemuliaan itu.

Ilmu Tokoh-Tokoh Alawiyyin

Ilmu yang dikuasai tokob-tokoh Alawiyyin tahap ini meliputi : Tafsir Hadits, Fiqih, Sastra/Bahasa, metode berdebat dan berdiskusi, serta ilmu pengetahuan lain, yang telah berkembang pesat dewasa itu termasuk tasawuf. Hanya saja ilmu tasawuf ini memperoleh perhatian lebih dalam dan lebih khusus pada tokoh-tokoh tahap kemudian. Tokoh-tokoh tahap ini memperhatikan tasawuf sebagai amalan praktis dan bukan sebagai teori ilmiah semata.

Akhlak dan Budi Pekerti Alawiyyin


Sifat yang paling menonjol bagi seorang Alawi tahap ini adalah: kedermawanan, dan keberanian (sebagai ciri umum keturunan bani Hasyim). Sifat ini diimbangi dengan tawadhu' (rendah hati), di samping tegas dan tidak kenal kompromi dalam mempertahankan kebenaran, memperhatikan bidang keperwiraan, menggunakan alat-alat perang dan menyandangnya dalam kesempatan-kesempatan tertentu.

Sifat terakhir ini kemudian berubah pada tokoh-tokoh Alawiyyin generasi berikutnya, yang dalam menggunakan alat-alat perang dan menyandangnya dianggap menyalahi tradisi dan bertentangan dengan sopan santun. hal ini berlaku sejak Alawiyyin mengikuti "Tarekat Tasawwuf" pada abad ketujuh ketika Imam Al-Faqih Al-Muqaddam menerima "Khirqah" (Baju Tasawwuf) dan Syekh Abu Madyan, tokoh sufi dari negeri Maghrib (Afrika utara). Sejak itu Al-Fagih Al-Muqaddam menjauhi penggunaan senjata untuk menekuni ilmu dalam suasana damai.

Hubungan Alawiyyin dengan Dunia Luar

Adalah merupakan watak dan tabiat seorang Alawi, tidak pernah merasa tenteram di satu daerah tertentu, untuk kemudian tinggal selama hidup. Hidup bebas dan pergi, ke mana saja untuk mencari daerah-daerah baru merupakan watak dan cirinya. Satu daerah saja dipandang sempit dan tidak memberi kepuasan untuk mengembangkan cita-cita dan mencapai tujuannya.(ekonomi,sosial dan dakwah agama)

Apalagi di negeri seperti Hadhramaut, negeri ini akan memaksa penduduknya berhijrah karena sempitnya bidang kehidupan.Di samping terjadinya pergolakan dan pertumpahan darah antara kabilah-kabilah yang selalu berkecamuk.akibat tidak adanya pemerintahan yang kuat dan stabil.

Oleh karena itu, seorang Alawi (seperti halnya penduduk Hadhramaut pada umumnya) mengadakan perjalanan ke negeri-negeri tetangga, seperti : Yaman, Hijaz, Syam dan. Iraq, baik demi tujuan budaya, ekonomi, maupun agama.

Pada mulanya, Alawiyyin seringkali hilir mudik mengunjungi Irak (negeri asal mereka) untuk bertemu kembali dengan sanak keluarga, memeriksa harta kekayaan yang ditinggalkan, bahkan hingga kini keturunan Imam Muhammad bin Isa Ar-Rumi (saudara sekandung Al-Muhajir) terus juga berkembang di negeri ini. Sesuatu yang patut digarisbawahi di sini, ialah bahwa tokoh tokoh Alawiyyin yang menonjol pada tahap perkembangan ini terdiri dari keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi, yakni Bashri, Jadid dan Alawi.

Kendali pimpinan dipegang oleh keturunan kedua orang yang pertama, yaitu Bashri dan Jadid. Namun keturunan mereka kemudian terhenti dan tidak berkelanjutan, yang pada abad ketujuh H. tidak ada lagi seorang pun dari keturunan mereka. Sayang ahli-ahli sejarah tidak menghidangkan untuk kita jasa dan peranan yang pernah dimainkan oleh keturunan Bashri dan Jadid, kecuali nama beberapa tokoh saja yang dicatat, yang di antaranya adalah Imam Ahli Hadits- Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid (wafat 620 H.) dan Imam Salim bin Bashri (wafat 604 H.)

Adapun tokoh-tokoh sesudah waktu tahap ini hanyalah dari turunan Alawi bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi (dari Alawi inilah datang sebutan Alawiyyin bagi keturunannya). Meskipun demikian, silsilah keturunan Alawiyyin seluruhnya selalu melalui lima rangkaian nasab saja, yang menunjukkan bahawa Alawiyyin baru berkembang dan bercabang setelah abad ke enam Hijrah.

Rangkaian silsilah ke lima orang itu adalah: Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi (bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir).

Di antara putra-putri Muhammad bin Ali bin Alawi (terkenal dengan gelar Shahib Mirbath, wafat 556 H.) yang berketurunan hanyalah dua orang putranya, yakni Imam Alawi, paman (saudara ayah) Al-Faqih Al-Mugaddam, dan Imam Ali bin Muhammad, ayah Al-Faqih Al-Muqaddam. Pada kedua orang inilah tercakup seluruh nasab Al-Alawiyyin, seperti tercakupnya nasab seluruh Al-Husainiyin pada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian pada putranya Muhammad Al-Bagir.

Ubaidillah adalah putra Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib, suami Siti Fatimah Az-Zahra', putri Rasul Allah SAW.
 
Sumber rujukan:Info Hadharalmaut,Indo
Allahyarham Syed Ali AlMashourTanam bunga kenangan buah tangan Syed Fuad dari Hadharalmaut

Nostalgia bergambar sebelum pulang ke Hadharalmaut.Beliau adalah adik kandung seibu sebapa dgn bapa mertua aku.Beberapa bulan kemudian beliau kembali ke rahmatullah dan tinggallah keturunannya Syed Fuad yang ingin sekali tinggal di Malaysia.

Hobi Basuh Kereta


Cara Basuh Kereta Yang Betul Yang Jarang Diketahui
Bila sebut tentang basuh kereta, biasanya masyarakat kita lebih gemar menghantar kereta ke kedai car wash atau car wash pandu lalu untuk menjimatkan masa. Hasilnya kadang kala tidak memuaskan malah lebih teruk lagi ada segelintir kereta yang calar balar dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, lebih baik basuh sendiri kereta tersebut untuk hasil yang lebih sempurna.
 
Biasanya masyarakat kita suka membasuh kereta ikut suka mereka seperti di body kereta atau di bonet kereta terlebih dahulu dan seterusnya keseluruhan body baru menyembur dengan air. Ini akan menyebabkan water spot kat cat kereta kerana buih sabun yang kering akan meninggalkan kesan. Jadi di sini dikongsikan cara basuhan kereta yang betul .
  
Cara Basuh Kereta Yang Kurang Anda Ambil Tahu.
1. Guna 2 bucket system: iaitu satu baldi ialah “car shampoo” sahaja manakala satu lagi baldi “rinse water”.
 
2. Selalunya basuh pada tempat yang dijauhi daripada matahari dan semasa kereta anda tidak panas.

3. Kain yang digunakan perlu microfiber towel. Pilihlah wash mitt yang berkualiti. Kain yg digunakan untuk cuci wheels dan rims jangan campur dgn yang digunakan untuk bahagian lain kereta.
Langkah – langkah:
 
1. Guna air tekanan tinggi untuk seluruh kereta

2. Mulai dengan wheels dan rims. Sebiji wheels sekali. Rims boleh dicuci dengan Sonax wheels
    cleaner

3. Basuh wheels dan rims.

4. Mulai basuh bumbung kereta dan juga tingkap-tinkap kereta. Basuh sekali dah cukup, basuh di 
    tempat sama secara berulangan akan mencalarkan cat kereta anda.

5. Rinse dengan air bahagian bumbung dan tingkap supaya semua bubble sabun kereta hilang. 
    Jangan  tunggu sampai basuh seluruh kereta baru rinse sabun kereta kerana sabun yang kering 
    akan  menyebabkan water spot kat cat kereta.

6. Teruskan ke bonet, dan bahagian – bahagian lain kereta.

7. Guna air tekanan tinggi untuk rinse bersih seluruh kereta, termasuklah bahagian wheels.

8. Guna air tekanan biasa dengan hose sahaja untuk menyenangkan anda mengeringkan kereta anda
    nanti.
9. Keringkan kereta anda dengan MF towel dan bukannya kain yang sama untul lap kereta tadi.

Bahagian atas adalah cara cuci kereta biasa. Jikalau guna rinseless car shampoo bezalah cara cucinya.
Selepas tu bubuh lah wax/sealant unttk melindungi cat kereta anda yang bersih. Kalau anda sibuk, boleh guna spray wax, hanya 10-15 minit sahaja utk seluruh kereta.

Selepas tu, spray lah instant detailer untuk menguatkan rintangan terhadap habuk dan minyak. Selamat berexercise.

Selasa, Oktober 27, 2015

Erti Persahabatan


SAHABAT SEJATI

Sebaik baik sahabat disisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya dan sebaik baik jiran disisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya” (H.R al-Hakim)

'Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak-gerinya teringat mati..'
ALLAH SWT mencipta makhluk di atas muka bumi ini berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, tidak akan hidup bersendirian. Kita tidak boleh lari dari berkawan dan menjadi kawan kepada seseorang. Jika ada manusia yang tidak suka berkawan atau melarang orang lain daripada berkawan, dia dianggap ganjil dan tidak memenuhi ciri-ciri sebagai seorang manusia yang normal.
Inilah antara hikmah, kenapa Allah SWT mencipta manusia daripada berbagai bangsa, warna kulit dan bahasa. Firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13, yang bermaksud:
“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan(dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang lebih bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuanNya.’
DALAM Islam faktor memilih kawan amat dititikberatkan. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang sangat mulia, kerana kawan atau sahabat berperanan dalam membentuk personality individu. Adakawan yang sanggup bersusah-payah dan berkongsi duka bersama kita, dan tidak kurang juga kawan yang nampak muka semasa senang dan hanya sanggup berkongsi kegembiraan sahaja.
Pendek kata sahabat boleh menentukan corak hidup kita. Justeru, jika salah pilih sahabat kita akan merana dan menerima padahnya. Selari dengan hadith Rasululah saw yang bermaksud: “ Seseorang itu adalah mengikut agama temannya, oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya” (H.R Abu Daud). Bak kata pepatah Arab, “ Bersahabat dengan penjual minyak wangi, kita akan menerima percikan wangiannya, manakala bersahabat dengan tukang besi, percikan apinya akan mencarikkan baju kita.”
Apakah ciri-ciri seorang sahabat yang baik? Seorang bijak pandai berpesan kepada anak lelakinya: “Wahai anakku, sekiranya engkau berasa perlu untuk bersahabat dengan seseorang, maka hendaklah engkau memilih orang yang sifatnya seperti berikut: • Jika engkau berbakti kepadanya, dia akan melindungi kamu;

  • Jika engkau rapatkan persahabatan dengannya, dia akan membalas balik persahabatan kamu;
  • Jika engkau memerlu pertolongan daripadanya, dia akan membantu kamu;
  • Jika engkau menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya, dia akan menerimanya dengan baik;
  • Jika dia mendapat sesuatu kebajikan (bantuan) daripada kamu, dia akan menghargai atau menyebut kebaikan kamu;
  • Jika dia melihat sesuatu yang tidak baik daripada kamu, dia akan menutupnya;
  • Jika engkau meminta bantuan daripadanya, dia akan mengusahakannya;
  • Jika engkau berdiam diri (kerana malu hendak meminta), dia akan menayakan kesusahan kamu;
  • Jika datang sesuatu bencana menimpa dirimu, dia akan meringankan kesusahan kamu;
  • Jika engkau berkata kepadanya, nescaya dia akan membenarkan kamu;
  • Jika engkau merancangkan sesuatu, nescaya dia akan membantu kamu;
  • Jika kamu berdua berselisih faham, nescaya dia lebih senang mengalah untuk menjaga kepentingan persahabatan.
  • Dia membantumu menunaikan tanggungjawab serta melarang melakukan perkara buruk dan maksiat
  • Dia mendorongmu mencapai kejayaan didunia dan akhirat.

  Sebagai remaja yang terlepas daripada pandangan ayah ibu berhati-hatilah jika memilih kawan. Kerana kawan, kita bahagia tetapi kawan juga boleh menjahanamkan kita.
  Hati-hatilah atau tinggalkan sahaja sahabat seperti dibawah:
  sahabat yang tamak: ia sangat tamak, ia hanya memberi sedikit dan meminta yang banyak, dan ia hanya mementingkan diri sendiri.

  sahabat hipokrit: ia menyatakan bersahabat berkenaan dengan hal-hal lampau, atau hal-hal mendatang; ia berusaha mendapatkan simpati dengan kata-kata kosong; dan jika ada kesempatan membantu, ia menyatakan tidak sanggup.

  sahabat pengampu: Dia setuju dengan semua yang kamu lakukan tidak kira betul atau salah, yang parahnya dia setuju dengan hal yang tidak berani untuk menjelaskan kebenaran, di hadapanmu ia memuji dirimu, dan di belakangmu ia merendahkan dirimu.

  sahabat pemboros dan suka hiburan: ia menjadi kawanmu jika engkau suka pesta , suka berkeliaran dan ‘melepak’ pada waktu yang tidak sepatutnya, suka ke tempat-tempat hiburan dan pertunjukan.
  Hati-hatilah memilih kawan, kerana kawan boleh menjadi cermin peribadi seseorang. Apa pun berkawan kerana Allah Taala.

  Selasa, Oktober 13, 2015

  Pemandangan Indah di Bukit Tinggi ,Padang Sumatera Barat.


  Gn.Merapi dari k.terbang

  Dr.Gn.Singgalng

  Sawah padi dr Bukit Tinggi Tabuk

  Minangkabau Airport di Padang

  Air Terjun Manik Urai
   
   

  Selasa, Ogos 25, 2015

  Samsung Note 5....Pilihanku

  Samsung Malaysia dijangka memperkenalkan phablet mereka, Galaxy Note5 pada 3 September ini. Wakil syarikat mengesahkan tarikh pelancaran terbabit. Majlis Samsung Galaxy Unpacked 2015 yang diadakan di New York, bulan ini.googletag.display.
   Note 5 akan dilancarkan di Malaysia dengan versi dua slot kad SIM namun tanpa bateri boleh cabut dan slot kad mikroSD. Note 5 kali ini lebih nipis dan lebih kecil berbanding Note 4 dan ia jelas dapat dilihat pada bahagian belakangnya yang mempunyai lengkungan di kiri dan kanan. Samsung juga mengubah angin dengan memperlihatkan rekaan gelas pada bahagian belakang berbanding kulit seperti Note 4.

  Selasa, April 07, 2015

  Panorama Indah Bukit Tinggi Sumatera Barat


   
  Pada tarikh 2 hingga 6 Mac kami sekeluarga melancong ke Bukit Tinggi Sumatera Barat.Bertolak jam 12.00 t.malam dr Segamat dan tiba di KLIA2 3 pagi.Parking kereta di bangunan rm46 perday...Ramai yg sdg melepak tidur menunggu hari siang.Kami pun pusing2 cari empat "landing" tp semuanya dah berpunyaRingkasnya akhirnya kami lepak di hampir pintu masuk utama dan terlelap juga di situ tanpa segan sbb terpaksa.
  Menunggunya kira2 4 jam tapi naik k.terbang hanya mengambil masa 50 minit saja.
  Setibanya di Padang ,Lapangan Terbang Minangkabau seolah2 melambai kedatangan kami.Seronoknya sebab dalam suasana cuaca penerbangan masa kini yg pelbagai cerita duka...kami selamat menjejakkan kaki di sini.
  Bersambung di lain bicara.

  Jam Gadang.
  Hasil pemerhatian kami .Penduduk Bukit Tinggi Sumatera Barat.
  1.Penduduknya ramah,sedia membantu pelancong jika diperlukan.
  2.Banyak Hotel berdekatan antara satu sama lain yang mudah dicari.
  3.Banyak hasil tani yang murah kerana mereka menghasilkan sendiri tanaman.
  4.Bertutur dlm bahasa minang yang cepat dan diringkaskan.Bhs Indonesia hanya dipelajari dlm sukatan di sekolah.
  5.Pakaian sulaman yg cantik hasil sulaman sendiri terutama bg kaum wanita.
  6.Mungkin trend /musim hampir di mana2 ada sj penjual menjual batu akid,di gedung beli belah,tepi jalan,warung,kedai makan,pasar.adakala siap dgn mesin larik batu dan sample batu.
  7.Makanan nasi padang terkenal dgn rasa yg enak.
  8.Petani masih mengusahakan tanaman padi istemewanya padi bukit di kaki2 gunung Merapi dan Gn.Singgalang
  9.Byk istilah yg.berlainan sgt bunyi spt contoh  "air cond" jadi  (ace).
  10.Gaji guru sama dgn pendapatan bibik di Negara kita.Gaji guru besar pula hanya lebih seratus dr gaji guru biasa wp lulusan universitas.
  11.Banyak anjing dibela untuk menghalau gangguan babi terhadap kebun mrk.
  12.Setiap rumah mempunyai kolam air sendiri utk ternakan ikan ,sumber air minum atau takungan air utk tanaman spt padi sbb ia sentiasa mengalir dr air mata air gunung.Kerana inilah mereka masih boleh tinggal di kaki gunung dan bertani kr sumber air asli tanpa bayaran.Cara memasak dapur pun masih ada cara "kuno" iaitu meniup kayu api guna buloh....Mungkin hanya perlu talian elektrik saja.
  13.Parabola iaitu satelit berbentuk piring bersaiz besar  dipasang setiap rumah utk mendapatkan siaran televisyen.
  14.Anehnya semasa makan wp dihidangkan di kedai makan yg suasana dipenuhi haiwan belaan tdak ada lalat mengerumuni lauk.Apatah lagi di warung-warung jalanan yang bertutup rapi.
  15.Di mana-mana  nak letak kereta,ada saja pemuda yang surcaj minta duit.Kononnya tu kawasan mereka sedangkan takda kena mengena dengan bayaran yang patut dikenakan.
  16.Banyak tong-tong bekas duit untuk minta sumbangan atau derma samada utk musolla,anak yatim dll persatuan.Kadang-kala ada sy tengok orang tua yang membawa tupperware tertulis minta sumbangan membina musolla....
  17.Para peniaga tidak memaksa pelancong utk membeli barangan mereka.Jadi kita enjoy samada mahu @ tidak membeli .Kalau di Bandung,Vietnam dan beberapa tempat pelancong mrk seakan2 memaksa pelancong dn ini akan buat kita stress.

  Antara kunjungan kami keluar negara, percutian ke Bukit Tinggi Sumatera Barat adalah pilihan  paling selesa setakat ini.Mungkin ada waktu kami seronok untuk ke sana sekali lagi.
  

  Jumaat, Mac 27, 2015

  Mencari Ketenangan.


   
  Ketenangan Itu Tidak Wujud Di mana-mana, Tapi Ia Berada Di Dalam Hati

   
  Apabila kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah dan damai tentu hati kita berdetik; alangkah bahagianya kalau dapat pergi atau tinggal di tempat-tempat tersebut. Di situlah ketenangan dapat diperolehi, di situlah kebahagiaan dapat dikecapi. Paling tidak pun, itulah yang lazim dirasakan oleh sebahagian besar manusia.

  Maka menujulah manusia ke pantai-pantai yang permai mencari apa yang mereka namakan sebagai ketenangan. Menjelajahlah manusia ke hutan rimba, ke dataran hijau dan ke bukit serta gunung yang tinggi demi mendapatkan ketenangan yang mereka cari.
   

  Begitulah hakikat fitrah kemanusiaan yang memerlukan hiburan ketenangan, setelah hidup mereka dipenuhi dengan seribu macam kesibukan. Tapi benarkah wujud ketenangan di tempat-tempat yang dikejarkan oleh mereka ini? Di situkah wujud kebahagiaan yang mereka dambakan saban waktu?

  Kalau benarlah ketenangan itu berada di tempat-tempat yang indah dan permai, kenapa ada juga manusia yang memiliki ketenangan yang paling hakiki, walaupun kehidupannya hanya dikelilingi lautan pasir dan dipayungi terik mentari?

  Siapakah manusia yang paling tenang hatinya kalau bukan Nabi Muhammad s.a.w.? Dan bukankah hayat baginda hanya berlegar di padang pasir. Tidak pernah baginda menyelam ke dasar lautan Pasifik melihat keindahan hidupannya. Tidak pernah baginda menjelajah hingga ke Eropah atau Asia Tengah; bumi yang penuh dengan flora dan fauna yang kita idam-idamkan peluang untuk ke sana.

  Dalam keadaan hidup baginda yang di kelilingi padang pasir itu pun, ketenangan yang hakiki berjaya baginda dan para sahabat perolehi. Justeru, di manakah wujud ketenangan itu sebenarnya?

  Kalau pun kita diberi peluang untuk ke tempat-tempat yang indah dan permai itu dan di sana kita merasai ketenangan yang kita harapkan, adakah berkekalan rasa tenang itu apabila kita meninggalkan tempat tersebut? Lazimnya tidak. Bahkan kalau memang kita ditakdirkan bermastautin di tempat itu, pastikah ketenangan itu akan berterusan? Jawapannya juga tidak. Buktinya?

  Cuba perhatikan, sejak lahir, kita hidup di bumi Malaysia, yang akhirnya kita merasa bosan dengan suasana flora dan fauna negara sendiri, padahal ribuan pelancong dari tempat-tempat yang menjadi idaman kita itu memuji-muji keindahan negara ini. Mengapa mereka ke sini pula, padahal tempat merekalah yang kita rasakan lebih indah dan permai suasananya?

  Fikirkan. Kenapa mereka mencari ketenangan di sini, sedangkan kita pula merasakan ketenangan itu berada di tempat mereka sendiri? Cuba halusi kembali. Di manakah sebenarnya ketenangan yang dicari-cari?

  Ramai yang menyangka bahawa dengan berada di tempat-tempat seperti itulah ketenangan dapat diperolehi dan kebahagiaan dapat dikecapi. Namun hakikatnya ketenangan itu tidak wujud di mana-mana pun, tapi ia sebenarnya berada di dalam hati. 

  Walau di mana sekalipun kita berada, sebenarnya ketenangan itu sangat dekat dengan kita. Walau hidup kita di dalam gua yang tertutup tanpa cahaya atau hidup di kelilingi dengan hiruk pikuk kesibukan kotaraya, ketenangan itu tetap dapat kita perolehi. Kerana syarat untuk tenang itu bukannya ke pantai, ke bukit atau ke hutan. Tapi syarat ketenangan itu ialah mengingati Tuhan. Maksud firman Allah; “Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah itulah hati akan tenang.” (Surah Al-Ra'd 38)

  Itulah rahsia ketenangan. Pintunya di hati. Dan kuncinya mengingati. Dan yang diingat itu ialah Tuhan Yang Maha Suci. Lihatlah apa sahaja di depan matamu dan kalau yang dilihat itu diperhati dan yang diperhati itu dihayati dan yang dihayati itu difahami akan hakikatnya, kemudian segalanya dapat membawa hati mengingati Allah, maka akan lahirlah ketenangan.

  Melihat manusia yang berbagai rupa bangsa, kemudian mengkagumi kebijaksanaan Tuhan, maka hati akan tenang. Melihat kenderaan lalu-lalang, kemudian memuji kehebatan Tuhan atas ilmu yang Dia ilhamkan pada manusia untuk mencipta kenderaan itu, maka hati akan tenang.

  Melihat kemusnahan dan pencemaran kotaraya, kemudian menginsafi ketentuan Tuhan terhadap kehancuran dunia (kiamat), maka hati akan tenang. Melihat manusia dengan segala macam ragam; ada yang kuat ibadatnya dan ada yang hebat maksiatnya, kemudian menangisi dan memohon keuzuran dari Tuhan atas kesilapan diri sendiri, maka hati akan tenang.

  Begitulah yang disuruh oleh Tuhan. AlamNya terbentang luas bukan untuk dipandang, tapi diperhati. Bukan untuk dilihat, tapi dihayati. Bukan untuk direbut, tapi dimanfaati. Maksud firman Allah;

  “Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, dan silih pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal.” (Surah Ali Imran 190)

  Itulah tujuan alam dicipta. Tuhan lahirkan kita merata di seluruh dunia. Biarlah di mana pun kita berada. Kalau pun tempat kita ditakdirkan lahir itu adalah tempat yang dipenuhi dengan kehancuran akibat peperangan atau malapetaka alam, ketahuilah! Tuhan itu tetap adil.

  Dia tidak menetapkan syarat ketenangan itu mesti berada di tempat yang indah permai, tapi yang Dia telah tentukan ialah; untuk tenang itu, hati mesti mengingati DiriNya. Itulah syarat ketenangan yang menjadi impian setiap insan. Yang pasti, tiada siapa yang hanya mahu ketenangan yang bersifat sementara. Justeru, ingatlah Tuhan, dan selama mana ini dilakukan, insyaAllah hati akan tenang.

  Jumaat, Mac 20, 2015

  Manusia dan Peristiwa


  Usia baru 21, anak dah 11

  Agensi
  Semenanjung Gaza: Dia baru berusia 21 tahun, namun Naeema sudah melahirkan 11 anak termasuk kembar lima yang semuanya berusia bawah tujuh tahun.
  Naeema yang sudah berkahwin dengan suaminya, Raad, 25, sejak tujuh tahun lalu, berkata dia sebenarnya hanya mahukan lima anak.
  “Percayalah, saya tidak langsung ingin terus mengandung dan melahirkan anak. Saya mahukan hanya lima, seperti wanita normal lain.
  “Sudah bertahun-tahun saya tidak dapat ke mana-mana kerana sibuk menjaga anak. Apatah lagi dengan kembar lima yang memerlukan lebih banyak pemerhatian.

  “Pada waktu malam saya lebih banyak terjaga daripada tidur kerana perlu menyusukan semuanya,” katanya dalam wawancara dengan rangkaian televisyen Al Arabiya.
  Komen: seronok kumpul berita sensasi utk dikongsi.
   
  Artikel ini disiarkan pada : Selasa, 17 Mac 2015 @ 5:27 AM

  NAEEMA dan Raad bersama sebahagian anak mereka.