Halaman

Selasa, Januari 12, 2016

15 PERKARA MENGENAI KAABAH

Keajaiban Kaabah Menurut Kajian Saintifik

by HASNUL HADI AHMAD on FEBRUARY 7, 2012

Firman Allah Ta’ala yang bermaksud: “Allah telah menjadikan Kaabah, rumah suci itu sebagai pusat bagi manusia” (Al-Maa’idah:97)Makkah ataupun Mekah dengan nama penuhnya Makkah al-Mukarramah terletak lebih kurang 73km daripada timur Jeddah. Makkah merupakan tempat lahirnya Islam serta Nabi Muhammad s.a.w. dan juga tempat baginda menerima wahyu daripada Allah s.w.t.Makkah ialah kota paling suci bagi umat Islam. Lima kali sehari, lebih kurang 1.5 bilion Muslim tidak kira di mana mereka berada, pasti akan menghadap kiblat di Kota Makkah untuk bersembahyang. Sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup seseorang Muslim akan mengerjakan haji pada bulan Zulhijjah setiap tahun di tempat tersebut.Di sini juga terletaknya Al Masjid Al Haram yang mana terdapatnya Kaabah. Mekah merupakan tanah suci di mana berdirinya sebuah struktur hebat iaitu Kaabah yang menjadi lambang dan panduan qiblat untuk semua umat Islam di seluruh dunia.Menurut sejarah Islam, Kaabah dibina semula 12 kali. Para akademik dan sejarahwan berkata Kaabah dibina semula antara lima hingga 12 kali. Pembinaan pertama Kaabah dilakukan oleh Nabi Adam as. Allah SWT menyatakan dalam al-Quran Kaabah adalah rumah pertama dibina untuk manusia menyembah Allah SWT. Selepas itu, Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as membina semula Kaabah, seterusnya pembinaan semula Kaabah oleh kaum Quraish Rasulullah mengambil bahagian dalam salah satu daripada pembinaan semula ini sebelum baginda menjadi Rasul. Maka berlakulah beberapa rentetan peristiwa pembinaan semula Kaabah selepas itu.Berikut adalah 16 perkara tentang Kaabah menurut kajian sains yang tidak diketahui ramai:1. Mekah adalah kawasan yang mempunyai graviti paling stabil.2. Tekanan gravitinya tinggi, dan di situlah berpusatnya bunyi-bunyian yang membina yang tidak boleh didengar oleh telinga.3. Tekanan graviti yang tinggi memberi kesan langsung kepada sistem imun badan untuk bertindak sebagai pertahanan daripada segala serangan penyakit.4. Graviti tinggi = elektron ion negatif yang berkumpul di situ tinggi.5. Apa yang diniatkan di hati adalah gema yang tidak boleh didengar tetapi boleh dikesan frekuensinya. Pengaruh elektron menyebabkan kekuatan dalaman kembali tinggi, penuh bersemangat untuk melakukan ibadat, tidak ada sifat putus asa, mahu terus hidup, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah.

Selasa, Disember 29, 2015

Pulang Dari Umrah


 
Alhamdulillah.Syukur apabila rombongan kami bersama An Nur Agensi Segamat selamat tiba di KLIA dari Riyadh pada pukul 1.30 pm waktu Malaysia.
 
Yang penting Umi sihat,anak sihat ,isteri sihat wp kemudiannya hampir kesemua ahli rombongan "kena" batuk dan selsema.Mungkin kr kesan drp cuaca di sana yg sungguh sejuk (3-10 darjah Celcius).
Bersama imam dari Egypt di mana sempat menghadiahkan aku sebuah kitab.

Gambar dan cerita lain2 ziarah ke tempat bersejarah juga ke Kota Madinah Munawwarah akan menyusul kemudian.Masa ni masih penat,batuk dan selsema.

Jumaat, November 27, 2015

Mengenali Tokoh Hadharalmaut,Yemen.


 
Tahap pertama sejarah perjalanan hidup Alawiyyin ini memiliki keistimewaan sebagai tahap pembangunan kehidupan baru dan pembauran dengan masyarakat baru di negeri baru. Pada tahap ini, tokoh-tokoh Alawiyyin telah berhasil mempengaruhi masyarakat Hadhramaut serta menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka. Tokoh-tokoh Alawiyyin dalam kehidupan sehari-hari benar-benar mirip dengan kehidupan tokoh-tokoh sahabat Nabi di kurun Islam pertama, baik dalam ilmu, akhlak maupun ibadah.

Ketika baru berada di tengah masyarakat Hadhramaut, Al-Muhajir dihadapkan dengan suasana jihad yang tak terelakkan. Al-Muhajir ketika itu harus melawan golongan ibadhiah, baik denganlisan maupun dengan senjata, sehingga Al-Muhajir berhasil menyebar luas ajaran Ahlus sunnah seperti jelas diuraikan didalam kitab-kitab sejarah yang menerang riwayat hidup (Biografi) Al-Muhajir. Kemudian, putra-putranya dan keturunannya meneruskan langkah itu, memimpin masyarakat Hadhramaut dalam bidang ilmu, budaya dan ekonomi. Bahkan dalam bidang politik yang bersifat mengawasi dan membimbing (para penguasa) demi tercapainya kepentingan umum, tanpa berambisi memegang tampuk kekuasaan secara praktis.

Tokoh-tokoh Alawiyyin pada tahap ini, adalah Imam-Imam mujtahid (dalam arti tidak mengikuti atau terikat dengan salah satu mazhab) seperti diriwayatkan oleh beberapa ulama, yang masing-masing tokoh terkenal dengan gelar "Imam" seperti Imam Al-Muhajir, Imam Alawi bin Ubaidillah dan lain-lain.

Namun, ijtihad mereka seringkali bersesuaian dengan Imam As Syafi'ie dalam bagian terbesar madzhabnya. Adapun aspek-aspek aqidah mereka, sama seperti para leluhur mereka sampai Imam Ali bin Abi Thalib r.a.

Tokoh-tokoh Alawiyyin ini telah membawa sebagian kekayaan mereka dari negeri asal, yaitu Bashrah (Irak). Kekayaan itu amat besar jumlahnya sehingga mereka dapat membeli tanah-tanah, kebun-kebun, bangunan-bangunan, dan sebagainya di negeri ini. Kekayaan itu juga dikembangkan di dalam bidang pertanian yang menjadi usaha pokok dan sumber utama Alawiyyin tahap itu.

Dalam keadaan demikian, mereka senantiasa teringat kampung halaman dan sesekali timbul kerinduan ketika mengenang masa lampau di negeri Irak, sehingga mereka membuat lambang-lambang dengan nama taman-taman, kebun dan pesanggrahanyang telah ditinggalkannya itu.

Dalam tahap ini setiap Alawi menampilkan pribadi yang mulia dengan beberapa keistimewaan berupa ilmu, akhlak, ibadah dan wibawa sehingga keluarga ini dikenal dan dibedakan oleh masyarakat karena ciri-ciri kemuliaan itu.

Ilmu Tokoh-Tokoh Alawiyyin

Ilmu yang dikuasai tokob-tokoh Alawiyyin tahap ini meliputi : Tafsir Hadits, Fiqih, Sastra/Bahasa, metode berdebat dan berdiskusi, serta ilmu pengetahuan lain, yang telah berkembang pesat dewasa itu termasuk tasawuf. Hanya saja ilmu tasawuf ini memperoleh perhatian lebih dalam dan lebih khusus pada tokoh-tokoh tahap kemudian. Tokoh-tokoh tahap ini memperhatikan tasawuf sebagai amalan praktis dan bukan sebagai teori ilmiah semata.

Akhlak dan Budi Pekerti Alawiyyin


Sifat yang paling menonjol bagi seorang Alawi tahap ini adalah: kedermawanan, dan keberanian (sebagai ciri umum keturunan bani Hasyim). Sifat ini diimbangi dengan tawadhu' (rendah hati), di samping tegas dan tidak kenal kompromi dalam mempertahankan kebenaran, memperhatikan bidang keperwiraan, menggunakan alat-alat perang dan menyandangnya dalam kesempatan-kesempatan tertentu.

Sifat terakhir ini kemudian berubah pada tokoh-tokoh Alawiyyin generasi berikutnya, yang dalam menggunakan alat-alat perang dan menyandangnya dianggap menyalahi tradisi dan bertentangan dengan sopan santun. hal ini berlaku sejak Alawiyyin mengikuti "Tarekat Tasawwuf" pada abad ketujuh ketika Imam Al-Faqih Al-Muqaddam menerima "Khirqah" (Baju Tasawwuf) dan Syekh Abu Madyan, tokoh sufi dari negeri Maghrib (Afrika utara). Sejak itu Al-Fagih Al-Muqaddam menjauhi penggunaan senjata untuk menekuni ilmu dalam suasana damai.

Hubungan Alawiyyin dengan Dunia Luar

Adalah merupakan watak dan tabiat seorang Alawi, tidak pernah merasa tenteram di satu daerah tertentu, untuk kemudian tinggal selama hidup. Hidup bebas dan pergi, ke mana saja untuk mencari daerah-daerah baru merupakan watak dan cirinya. Satu daerah saja dipandang sempit dan tidak memberi kepuasan untuk mengembangkan cita-cita dan mencapai tujuannya.(ekonomi,sosial dan dakwah agama)

Apalagi di negeri seperti Hadhramaut, negeri ini akan memaksa penduduknya berhijrah karena sempitnya bidang kehidupan.Di samping terjadinya pergolakan dan pertumpahan darah antara kabilah-kabilah yang selalu berkecamuk.akibat tidak adanya pemerintahan yang kuat dan stabil.

Oleh karena itu, seorang Alawi (seperti halnya penduduk Hadhramaut pada umumnya) mengadakan perjalanan ke negeri-negeri tetangga, seperti : Yaman, Hijaz, Syam dan. Iraq, baik demi tujuan budaya, ekonomi, maupun agama.

Pada mulanya, Alawiyyin seringkali hilir mudik mengunjungi Irak (negeri asal mereka) untuk bertemu kembali dengan sanak keluarga, memeriksa harta kekayaan yang ditinggalkan, bahkan hingga kini keturunan Imam Muhammad bin Isa Ar-Rumi (saudara sekandung Al-Muhajir) terus juga berkembang di negeri ini. Sesuatu yang patut digarisbawahi di sini, ialah bahwa tokoh tokoh Alawiyyin yang menonjol pada tahap perkembangan ini terdiri dari keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi, yakni Bashri, Jadid dan Alawi.

Kendali pimpinan dipegang oleh keturunan kedua orang yang pertama, yaitu Bashri dan Jadid. Namun keturunan mereka kemudian terhenti dan tidak berkelanjutan, yang pada abad ketujuh H. tidak ada lagi seorang pun dari keturunan mereka. Sayang ahli-ahli sejarah tidak menghidangkan untuk kita jasa dan peranan yang pernah dimainkan oleh keturunan Bashri dan Jadid, kecuali nama beberapa tokoh saja yang dicatat, yang di antaranya adalah Imam Ahli Hadits- Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid (wafat 620 H.) dan Imam Salim bin Bashri (wafat 604 H.)

Adapun tokoh-tokoh sesudah waktu tahap ini hanyalah dari turunan Alawi bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi (dari Alawi inilah datang sebutan Alawiyyin bagi keturunannya). Meskipun demikian, silsilah keturunan Alawiyyin seluruhnya selalu melalui lima rangkaian nasab saja, yang menunjukkan bahawa Alawiyyin baru berkembang dan bercabang setelah abad ke enam Hijrah.

Rangkaian silsilah ke lima orang itu adalah: Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi (bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir).

Di antara putra-putri Muhammad bin Ali bin Alawi (terkenal dengan gelar Shahib Mirbath, wafat 556 H.) yang berketurunan hanyalah dua orang putranya, yakni Imam Alawi, paman (saudara ayah) Al-Faqih Al-Mugaddam, dan Imam Ali bin Muhammad, ayah Al-Faqih Al-Muqaddam. Pada kedua orang inilah tercakup seluruh nasab Al-Alawiyyin, seperti tercakupnya nasab seluruh Al-Husainiyin pada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian pada putranya Muhammad Al-Bagir.

Ubaidillah adalah putra Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib, suami Siti Fatimah Az-Zahra', putri Rasul Allah SAW.
 
Sumber rujukan:Info Hadharalmaut,Indo
Allahyarham Syed Ali AlMashourTanam bunga kenangan buah tangan Syed Fuad dari Hadharalmaut

Nostalgia bergambar sebelum pulang ke Hadharalmaut.Beliau adalah adik kandung seibu sebapa dgn bapa mertua aku.Beberapa bulan kemudian beliau kembali ke rahmatullah dan tinggallah keturunannya Syed Fuad yang ingin sekali tinggal di Malaysia.

Hobi Basuh Kereta


Cara Basuh Kereta Yang Betul Yang Jarang Diketahui
Bila sebut tentang basuh kereta, biasanya masyarakat kita lebih gemar menghantar kereta ke kedai car wash atau car wash pandu lalu untuk menjimatkan masa. Hasilnya kadang kala tidak memuaskan malah lebih teruk lagi ada segelintir kereta yang calar balar dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, lebih baik basuh sendiri kereta tersebut untuk hasil yang lebih sempurna.
 
Biasanya masyarakat kita suka membasuh kereta ikut suka mereka seperti di body kereta atau di bonet kereta terlebih dahulu dan seterusnya keseluruhan body baru menyembur dengan air. Ini akan menyebabkan water spot kat cat kereta kerana buih sabun yang kering akan meninggalkan kesan. Jadi di sini dikongsikan cara basuhan kereta yang betul .
  
Cara Basuh Kereta Yang Kurang Anda Ambil Tahu.
1. Guna 2 bucket system: iaitu satu baldi ialah “car shampoo” sahaja manakala satu lagi baldi “rinse water”.
 
2. Selalunya basuh pada tempat yang dijauhi daripada matahari dan semasa kereta anda tidak panas.

3. Kain yang digunakan perlu microfiber towel. Pilihlah wash mitt yang berkualiti. Kain yg digunakan untuk cuci wheels dan rims jangan campur dgn yang digunakan untuk bahagian lain kereta.
Langkah – langkah:
 
1. Guna air tekanan tinggi untuk seluruh kereta

2. Mulai dengan wheels dan rims. Sebiji wheels sekali. Rims boleh dicuci dengan Sonax wheels
    cleaner

3. Basuh wheels dan rims.

4. Mulai basuh bumbung kereta dan juga tingkap-tinkap kereta. Basuh sekali dah cukup, basuh di 
    tempat sama secara berulangan akan mencalarkan cat kereta anda.

5. Rinse dengan air bahagian bumbung dan tingkap supaya semua bubble sabun kereta hilang. 
    Jangan  tunggu sampai basuh seluruh kereta baru rinse sabun kereta kerana sabun yang kering 
    akan  menyebabkan water spot kat cat kereta.

6. Teruskan ke bonet, dan bahagian – bahagian lain kereta.

7. Guna air tekanan tinggi untuk rinse bersih seluruh kereta, termasuklah bahagian wheels.

8. Guna air tekanan biasa dengan hose sahaja untuk menyenangkan anda mengeringkan kereta anda
    nanti.
9. Keringkan kereta anda dengan MF towel dan bukannya kain yang sama untul lap kereta tadi.

Bahagian atas adalah cara cuci kereta biasa. Jikalau guna rinseless car shampoo bezalah cara cucinya.
Selepas tu bubuh lah wax/sealant unttk melindungi cat kereta anda yang bersih. Kalau anda sibuk, boleh guna spray wax, hanya 10-15 minit sahaja utk seluruh kereta.

Selepas tu, spray lah instant detailer untuk menguatkan rintangan terhadap habuk dan minyak. Selamat berexercise.

Selasa, Oktober 27, 2015

Erti Persahabatan


SAHABAT SEJATI

Sebaik baik sahabat disisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya dan sebaik baik jiran disisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya” (H.R al-Hakim)

'Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak-gerinya teringat mati..'
ALLAH SWT mencipta makhluk di atas muka bumi ini berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, tidak akan hidup bersendirian. Kita tidak boleh lari dari berkawan dan menjadi kawan kepada seseorang. Jika ada manusia yang tidak suka berkawan atau melarang orang lain daripada berkawan, dia dianggap ganjil dan tidak memenuhi ciri-ciri sebagai seorang manusia yang normal.
Inilah antara hikmah, kenapa Allah SWT mencipta manusia daripada berbagai bangsa, warna kulit dan bahasa. Firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13, yang bermaksud:
“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan(dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang lebih bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuanNya.’
DALAM Islam faktor memilih kawan amat dititikberatkan. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang sangat mulia, kerana kawan atau sahabat berperanan dalam membentuk personality individu. Adakawan yang sanggup bersusah-payah dan berkongsi duka bersama kita, dan tidak kurang juga kawan yang nampak muka semasa senang dan hanya sanggup berkongsi kegembiraan sahaja.
Pendek kata sahabat boleh menentukan corak hidup kita. Justeru, jika salah pilih sahabat kita akan merana dan menerima padahnya. Selari dengan hadith Rasululah saw yang bermaksud: “ Seseorang itu adalah mengikut agama temannya, oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya” (H.R Abu Daud). Bak kata pepatah Arab, “ Bersahabat dengan penjual minyak wangi, kita akan menerima percikan wangiannya, manakala bersahabat dengan tukang besi, percikan apinya akan mencarikkan baju kita.”
Apakah ciri-ciri seorang sahabat yang baik? Seorang bijak pandai berpesan kepada anak lelakinya: “Wahai anakku, sekiranya engkau berasa perlu untuk bersahabat dengan seseorang, maka hendaklah engkau memilih orang yang sifatnya seperti berikut: • Jika engkau berbakti kepadanya, dia akan melindungi kamu;

  • Jika engkau rapatkan persahabatan dengannya, dia akan membalas balik persahabatan kamu;
  • Jika engkau memerlu pertolongan daripadanya, dia akan membantu kamu;
  • Jika engkau menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya, dia akan menerimanya dengan baik;
  • Jika dia mendapat sesuatu kebajikan (bantuan) daripada kamu, dia akan menghargai atau menyebut kebaikan kamu;
  • Jika dia melihat sesuatu yang tidak baik daripada kamu, dia akan menutupnya;
  • Jika engkau meminta bantuan daripadanya, dia akan mengusahakannya;
  • Jika engkau berdiam diri (kerana malu hendak meminta), dia akan menayakan kesusahan kamu;
  • Jika datang sesuatu bencana menimpa dirimu, dia akan meringankan kesusahan kamu;
  • Jika engkau berkata kepadanya, nescaya dia akan membenarkan kamu;
  • Jika engkau merancangkan sesuatu, nescaya dia akan membantu kamu;
  • Jika kamu berdua berselisih faham, nescaya dia lebih senang mengalah untuk menjaga kepentingan persahabatan.
  • Dia membantumu menunaikan tanggungjawab serta melarang melakukan perkara buruk dan maksiat
  • Dia mendorongmu mencapai kejayaan didunia dan akhirat.

  Sebagai remaja yang terlepas daripada pandangan ayah ibu berhati-hatilah jika memilih kawan. Kerana kawan, kita bahagia tetapi kawan juga boleh menjahanamkan kita.
  Hati-hatilah atau tinggalkan sahaja sahabat seperti dibawah:
  sahabat yang tamak: ia sangat tamak, ia hanya memberi sedikit dan meminta yang banyak, dan ia hanya mementingkan diri sendiri.

  sahabat hipokrit: ia menyatakan bersahabat berkenaan dengan hal-hal lampau, atau hal-hal mendatang; ia berusaha mendapatkan simpati dengan kata-kata kosong; dan jika ada kesempatan membantu, ia menyatakan tidak sanggup.

  sahabat pengampu: Dia setuju dengan semua yang kamu lakukan tidak kira betul atau salah, yang parahnya dia setuju dengan hal yang tidak berani untuk menjelaskan kebenaran, di hadapanmu ia memuji dirimu, dan di belakangmu ia merendahkan dirimu.

  sahabat pemboros dan suka hiburan: ia menjadi kawanmu jika engkau suka pesta , suka berkeliaran dan ‘melepak’ pada waktu yang tidak sepatutnya, suka ke tempat-tempat hiburan dan pertunjukan.
  Hati-hatilah memilih kawan, kerana kawan boleh menjadi cermin peribadi seseorang. Apa pun berkawan kerana Allah Taala.

  Selasa, Oktober 13, 2015

  Pemandangan Indah di Bukit Tinggi ,Padang Sumatera Barat.


  Gn.Merapi dari k.terbang

  Dr.Gn.Singgalng

  Sawah padi dr Bukit Tinggi Tabuk

  Minangkabau Airport di Padang

  Air Terjun Manik Urai
   
   

  Selasa, Ogos 25, 2015

  Samsung Note 5....Pilihanku

  Samsung Malaysia dijangka memperkenalkan phablet mereka, Galaxy Note5 pada 3 September ini. Wakil syarikat mengesahkan tarikh pelancaran terbabit. Majlis Samsung Galaxy Unpacked 2015 yang diadakan di New York, bulan ini.googletag.display.
   Note 5 akan dilancarkan di Malaysia dengan versi dua slot kad SIM namun tanpa bateri boleh cabut dan slot kad mikroSD. Note 5 kali ini lebih nipis dan lebih kecil berbanding Note 4 dan ia jelas dapat dilihat pada bahagian belakangnya yang mempunyai lengkungan di kiri dan kanan. Samsung juga mengubah angin dengan memperlihatkan rekaan gelas pada bahagian belakang berbanding kulit seperti Note 4.

  Selasa, April 07, 2015

  Panorama Indah Bukit Tinggi Sumatera Barat


   
  Pada tarikh 2 hingga 6 Mac kami sekeluarga melancong ke Bukit Tinggi Sumatera Barat.Bertolak jam 12.00 t.malam dr Segamat dan tiba di KLIA2 3 pagi.Parking kereta di bangunan rm46 perday...Ramai yg sdg melepak tidur menunggu hari siang.Kami pun pusing2 cari empat "landing" tp semuanya dah berpunyaRingkasnya akhirnya kami lepak di hampir pintu masuk utama dan terlelap juga di situ tanpa segan sbb terpaksa.
  Menunggunya kira2 4 jam tapi naik k.terbang hanya mengambil masa 50 minit saja.
  Setibanya di Padang ,Lapangan Terbang Minangkabau seolah2 melambai kedatangan kami.Seronoknya sebab dalam suasana cuaca penerbangan masa kini yg pelbagai cerita duka...kami selamat menjejakkan kaki di sini.
  Bersambung di lain bicara.

  Jam Gadang.
  Hasil pemerhatian kami .Penduduk Bukit Tinggi Sumatera Barat.
  1.Penduduknya ramah,sedia membantu pelancong jika diperlukan.
  2.Banyak Hotel berdekatan antara satu sama lain yang mudah dicari.
  3.Banyak hasil tani yang murah kerana mereka menghasilkan sendiri tanaman.
  4.Bertutur dlm bahasa minang yang cepat dan diringkaskan.Bhs Indonesia hanya dipelajari dlm sukatan di sekolah.
  5.Pakaian sulaman yg cantik hasil sulaman sendiri terutama bg kaum wanita.
  6.Mungkin trend /musim hampir di mana2 ada sj penjual menjual batu akid,di gedung beli belah,tepi jalan,warung,kedai makan,pasar.adakala siap dgn mesin larik batu dan sample batu.
  7.Makanan nasi padang terkenal dgn rasa yg enak.
  8.Petani masih mengusahakan tanaman padi istemewanya padi bukit di kaki2 gunung Merapi dan Gn.Singgalang
  9.Byk istilah yg.berlainan sgt bunyi spt contoh  "air cond" jadi  (ace).
  10.Gaji guru sama dgn pendapatan bibik di Negara kita.Gaji guru besar pula hanya lebih seratus dr gaji guru biasa wp lulusan universitas.
  11.Banyak anjing dibela untuk menghalau gangguan babi terhadap kebun mrk.
  12.Setiap rumah mempunyai kolam air sendiri utk ternakan ikan ,sumber air minum atau takungan air utk tanaman spt padi sbb ia sentiasa mengalir dr air mata air gunung.Kerana inilah mereka masih boleh tinggal di kaki gunung dan bertani kr sumber air asli tanpa bayaran.Cara memasak dapur pun masih ada cara "kuno" iaitu meniup kayu api guna buloh....Mungkin hanya perlu talian elektrik saja.
  13.Parabola iaitu satelit berbentuk piring bersaiz besar  dipasang setiap rumah utk mendapatkan siaran televisyen.
  14.Anehnya semasa makan wp dihidangkan di kedai makan yg suasana dipenuhi haiwan belaan tdak ada lalat mengerumuni lauk.Apatah lagi di warung-warung jalanan yang bertutup rapi.
  15.Di mana-mana  nak letak kereta,ada saja pemuda yang surcaj minta duit.Kononnya tu kawasan mereka sedangkan takda kena mengena dengan bayaran yang patut dikenakan.
  16.Banyak tong-tong bekas duit untuk minta sumbangan atau derma samada utk musolla,anak yatim dll persatuan.Kadang-kala ada sy tengok orang tua yang membawa tupperware tertulis minta sumbangan membina musolla....
  17.Para peniaga tidak memaksa pelancong utk membeli barangan mereka.Jadi kita enjoy samada mahu @ tidak membeli .Kalau di Bandung,Vietnam dan beberapa tempat pelancong mrk seakan2 memaksa pelancong dn ini akan buat kita stress.

  Antara kunjungan kami keluar negara, percutian ke Bukit Tinggi Sumatera Barat adalah pilihan  paling selesa setakat ini.Mungkin ada waktu kami seronok untuk ke sana sekali lagi.